Armklachten

Armklachten

In uw arm zitten talloze spieren die ervoor zorgen dat u uw arm en handen kunt gebruiken. Uw dagelijkse handelingen kunnen belemmerd worden wanneer u last heeft van uw arm en dit kan erg vervelend zijn. Meestal treden de klachten slechts aan één kant van de arm op en kunnen die eventueel ook klachten geven aan de hand. Klachten in de arm komen vaak voort uit een verlaagde belastbaarheid en verhoogde belasting. Neem bijvoorbeeld een tennisarm of golfelleboog. Deze klachten noemen we ook wel, specifieke overbelastingsklachten. De fysiotherapeut zal samen met u uitzoeken waardoor deze klachten ontstaan.

Oorzaak en ontstaanswijze;

Armklachten ontstaan vooral door overbelasting. Hierbij kunt u denken aan het te lang aanhouden van een slechte houding achter de computer of het (te) vaak verhalen van dezelfde beweging. Uiteraard zijn er ook armklachten met een duidelijke oorzaak. Dit kan een val zijn, of door het stoten hiervan. Dan kunt u denken aan een botbreuk of kneuzing. Ook kunt u pijn in de arm ervaren door een zenuwbeknelling, een spier- en pees scheuring.

Klachten en verschijnselen

Wanneer u last heeft van een zeurende pijn of juist scherpe pijn bij het uitvoeren van bepaalde handelingen of bewegingen, is dit niet vreemd. Het is juist een van de meest voorkomende verschijnselen bij armklachten. Het optillen van iets kleins zoals bijvoorbeeld een glas, of het borstelen van uw haren kunnen als erg pijnlijk worden ervaren. Deze zeurende pijn gaat vaak gepaard met een brandend gevoel, krachtverlies of zelfs gevoelloosheid. In veel gevallen neemt de pijn af door rust, maar komt deze snel terug bij het (over)belasten.

Wilt u een afspraak maken voor uw armklachten?

Neem contact met ons op om direct een afspraak te maken, u kunt met ons contact opnemen via e-mail: info@fysioteambreda.nl of via telefoonnummer: 076 – 581 2914.

×