Manueel therapie

Manueel therapie

Een manueel therapeut werkt na een nauwkeurig onderzoek aan het verminderen van klachten en stoornissen van het bewegingsapparaat. Hierbij komen zowel de wervelkolom als de ledematen aan bod. Klachten die verminderd kunnen worden zijn bijvoorbeeld klachten aan de (lage) rug, de nek en schouders. Ook hoofdpijnklachten, sportblessures of instabiliteitproblemen kunnen worden behandeld.

Een manueel therapeut kan stoornissen van het bewegingsapparaat behandelen binnen het geheel van de botten, spieren en zenuwstelsels. Hierbij gaat een therapeut uit van het zogenaamde “ketendenken”. Een therapeut richt zich niet alleen op de extremiteiten of de wervelkolom, maar kijkt ook naar de relatie tussen de diverse regio’s. De therapeut kan weefselspecifieke veranderingen diagnosticeren. Dit leidt tot een classificatie van de stoornis en de daaruit voortkomende beperkingen.

Een therapeut beschikt over een scala aan behandelmethoden zoals mobilisatie, manipulatie, stabilisatie, medische trainingstherapie, neuromodulatie technieken, houdingstherapie en voorlichting. Om het terugkeren van de klachten te voorkomen wordt tijdens en na de behandeling gewerkt aan de belastbaarheid van de botten, spieren en zenuwstelsels. Door het vaststellen van de juiste werkdiagnose kunnen patiënten gerichter worden behandeld. Bij deze efficiënte manier van behandelen hoort ook de hulp van andere medische disciplines of specialismen.

Een behandeling door een manueel therapeut hoeft niet op zichzelf te staan. De behandeling kan een onderdeel zijn binnen een totaal behandelplan.

×